Soreze Moise

  • Blag é tipawòl ka fè-w viv dé biten ki rivé moun adan lavi a touléjou. Mé osi, i ka rakonté dé timoso a istwa a péyi-la. Ni dé moun adan sé tèks-la ki viv pou vré Lapwent adan lanné 1960 é monné. Listwa, Ti-Jòj, Grenn a liyon, asiré sèten, onlo moun ka chonjé- yo. Anmenmditan, makè-la éséyé mété mo kréyòl i komansé pèd, tipawòl kréyòl ou pa'a gè tann ankò. Tousa ka sanm sa ki sèryé. Mé prèmyé lidé a makè-la sé fè moun ri. Rakonté tribilasyon a lavi toupannan ou ka ri. I pa ka montré dwèt si p'on moun. Lang kréyòl sé osi lang a dérizyon. Pouki kochon alé rapòté sa i tann ? Pouki Ti-Jòj té ka véyé jès a Listwa ? Pouki Ogistin volé lòsti a monpè ? Pouki jandam pèd pèwmi a pè Étyèn ? Onlo kèsyon ka touvé répons adan Blag é tipawòl. Ri ri a zòt, penga mò ri !

empty